Governo lanserar AI-nätverk

6 mars 2018

Vill du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor? Nu har du chansen! Vi på Governo lanserar tillsammans med vår AI-expert och associerade konsult Göran Lindsjö ett nätverk där du får möjlighet möjlighet att diskutera olika frågor med kollegor från andra delar av offentlig sektor, organisationssfären och forskning.

Nätverket ska vara ett forum för att öka kunskapen inom artificiell intelligens, utbyta erfarenheter mellan deltagarna och ge förutsättningar och konkreta verktyg för ett framgångsrikt arbete i den egna organisationen.

Målgruppen för nätverket är beslutsfattare i offentlig sektor inklusive organisationssfären med ett intresse för AI, samt aktörer inom forskning och utveckling med inriktning på AI.

Som medlem i nätverket får du inspel och förslag att ta vidare till ditt konkreta förändringsarbete på hemmaplan. Nätverket träffas 4 ggr per år, både fysiskt och via Skype. Ett första möte planeras den 16 april kl. 16.00-19.00 i Governos lokaler.

Kostnad för medlemskap uppgår till 2500 SEK exkl. moms per år. Som deltagare får du också ta del av vårt utskick med nyheter inom området.

Bindande anmälan sker per mail till kunskap@governo.se.
Platserna är begränsade. Välkommen med din anmälan!

Läs vår kompletta inbjudan till AI-nätverket här.