Governo i Almedalen 2-3 juli

26 juni 2018

Almedalsveckan på Gotland är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor och självklart kommer vi på Governo finnas på plats! Läs mer om de seminarier Governo arrangerar och samspelar i. 

Har landsting och regioner utvecklingskraft att framtidssäkra hälso- och sjukvården?

Allt fler landsting och regioner framför att en omställning behöver göras av hälso- och sjukvården; mot en ny nära vård som framför allt bemöter grupper med stora behov. Från statligt perspektiv har initiativ tagits för att stödja en sådan utveckling genom utredningen En god och nära vård som talar om en ”färdplan” för hälso- och sjukvården i linje med en sådan omställning. Men har sjukvårdshuvudmännen den utvecklingskraft som krävs för detta. Mot bakgrund av en kartläggningsstudie om landstingens och regionernas utvecklingskraft, utförd av Socialstyrelsen, diskuterar seminariet denna utmaning tillsammans med ledande företrädare för två huvudmän som vill fokusera på denna utvecklingskraft; Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting.

Medverkande:
Veronika Sundström, Regiondirektör, Region Norrbotten
Jonas Claesson, Bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västerbottens läns landsting
Dag Norén, Verksamhetskonsult, Governo

Tid & plats: 2/7 2018, 08:30 – 09:30 D-huset, Uppsala universitet, Kaserngatan 1, sal D24

 

Hur kan Sverige bli ledande inom artificiell intelligens?

Utvecklingen inom artificiell intelligens går snabbt. Vad behöver göras för att Sverige ska ta tillvara potentialen? Hur kan vi med hjälp av AI stärka näringslivets konkurrenskraft, utveckla välfärden och möta samhällsutmaningar?

Vinnova har gjort en analys som visar att Sverige har stor potential inom artificiell intelligens och att AI kan bidra till både högre tillväxt och en effektivare offentlig verksamhet.

Medverkande:
Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo
Anna Felländer, medlem i regeringens digitaliseringsråd, senior rådgivare BCG
Claes Lundtröm, adj professor, forskningschef, Linköpings Universitet/Sectra
Tord Hermansson, direktör, Volvo Cars
Helena Samsioe, vd och grundare, GLOBHE
Åsa Zetterberg, Chief Digital Officer, Näringsdepartementet
Margareta Groth, enhetschef industriell utveckling, Vinnova
Darja Isaksson, digital strateg, tillträdande generaldirektör Vinnova

Tid & plats: 2/7 2018, 11:00 – 12:15 Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

 

Hur kan digitalisering och artificiell intelligens motverka felutbetalningar från välfärdssystemen?

Arrangör: Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Digitalisering och artificiell intelligens innebär ett paradigmskifte för samhället. Myndigheterna kan ge bättre service och effektivisera sina processer. Men kan det också innebära helt nya möjligheter för en rättssäker handläggning och för korrekta utbetalningar av bidrag och ersättningar?

Utökad information om evenemangetDigitaliseringen har inneburit nya möjligheter till exempelvis individanpassad service till enskilda, informationsutbyte mellan myndigheter samt enhetliga automatiserade kontroller. Flera myndigheter har också infört riskbaserade kontroller, baserat på analys av stora mängder data. Möjligheterna med digitalisering-en har samtidigt främst utforskats i syfte att ge bättre service och nå högre effektivitet. Men hur kan digitalisering och artificiell intelligens användas för att också motverka att det sannolikt årligen betalas ut många miljarder kronor felaktigt från transfereringssystemen? Vilka möjligheter finns idag respektive på några års sikt? Vilka är hindren mot en sådan utveckling – och vilka är riskerna?

Medverkande:
Margit Silberstein, moderator
Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo
Michel Weber, underdirektör, ATP Udbetaling Danmark
Göran Sundin, utvecklingsstrateg, Skatteverket
Joacim Danielsson, utredningssekreterare, Delegationen för korrekta utbetalningar

2/7 2018, 14:45 – 15:30 Korsgatan 4, Länsstyrelsens trädgård

 

En mänskligare välfärd med artificiell intelligens?

Den svenska välfärden är under press. För att den ska kunna vidareutvecklas krävs nya lösningar och arbetssätt, men hur lyckas vi ställa om offentlig sektor? Idag finns tillgång till en ny verktygslåda i form av artificiell intelligens. I många andra länder används AI bland annat för att dra ner på administration till förmån för välfärdens kärnuppgifter eller för att erbjuda individanpassade behandlingar. I detta inspirationsseminarium tar vi utgångspunkt i rapporten ”Artificiell intelligens i offentlig sektor – Hur realiserar vi potentialen?”

Medverkande:
Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo
Alf Karlsson, statssekreterare, Näringsdepartementet

3/7 2018, 08:00 – 08:45 E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E31

 

Hur kan artificiell intelligens bidra till samordning och kontinuitet för individen?

Samordning och kontinuitet av insatser är en av vårdens och omsorgens största utmaningar. AI används allt mer för att skapa en individualiserad hälso- och sjukvård. Nästa steg är att dra nytta av kraften i AI för samordning och kontinuitet runt patienter som har omfattande och kontinuerliga vårdbehov. Hur ser behoven ut och vilka möjligheter kan AI bidra med?

Medverkande:
Dag Norén, expert kontinuitetsvård, Governo
Göran Lindsjö, AI-rådgivare, Governo
Göran Stiernstedt, utredare, Regeringskansliet
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, SLL
Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, SKL
Jonas Gallon, områdeschef digital förnyelse, Region Skåne
Per Mosseby, föreläsare och rådgivare

3/7 2018, 09:00 – 09:45 E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal E31

 

Här kan du läsa hela programmet under Almedalsveckan!

Här kan du läsa mer information om Almedalsveckan.