Governo guidar kring innovation

23 oktober 2015

Vår partner och konsult Karin Hovlin deltar som en av tre innovationsexperter i senaste numret av tidningen Chefs populära guidebilaga, ”Innovationschef i offentlig sektor”. Tidningen Chef har i samarbete med Vinnova tagit fram guiden som är tänkt att bidra med vägledning och inspiration kring hur chefer kan leda och skapa förutsättningar för innovation inom offentlig sektor.

Karin Hovlin, vad skulle du som innovationsexpert säga är dina bästa tips för en mer innovativ offentlig sektor?
– Se till att utgå från ert uppdrag; vad ska vi åstadkomma? För vem? Se till att få med alla – innovation är allas ansvar! Utveckla styrning – styr och följ upp förändring! Ta in omvärlden, lyft blicken och få nya perspektiv.

Vilken är den största utmaningen för att skapa en innovativ verksamhet?
– Att gå från rädslan att göra fel till modet att testa nytt!

Här kan du läsa fler av Karins tips!

Karin Hovlin, partner på Governo, konsult och innovationsexpert.

Karin Hovlin, partner på Governo, konsult och innovationsexpert.

IMG_0734