Governo goes WASP!

11 april 2018

Onsdagen den 11 april presenterade Governos vd Caroline Andersson och vår egen AI-expert Göran Lindsjö potentialen för AI inom olika områden i offentlig sektor på WASP-konferensen AI4X. Det gick undan på konferensen berättar vd Caroline Andersson:

– Varje talare hade fyra minuter på sig att presentera, vi är väldigt stolta över att vi fick in systemperspektivet på den snäva tiden.

Vill du läsa mer om konferensen och se programmet kan du läsa mer här!