Governo diskuterar AI på Vitalis

24 april 2018

24-26 april är det nu åter dags för Vitalis i Göteborg. I år möter du oss på seminarium den 26 april kl 13.00 kring teknikens alla möjligheter att revolutionera socialtjänsten.

Socialtjänsten är ett av de samhällsområden i Sverige där digitaliseringen inte tagit fart. Det handlar om komplexa frågor inom i stora delar lagstyrda områden – där tjänster ska levereras till medborgare som inte alltid kan framföra sina behov. Därtill finns det, i jämförelse med vården, väldigt få systemlösningar, varav många är förra generationens verksamhetssystem. Nu kommer den nya tekniken på frammarsch med begrepp som AI, Big data och servicedesign – hur påverkar detta? Och framförallt – hur behöver kommunerna hantera det digitala arv som de redan har? Vad behöver nationella aktörer ta tag i för att ge rätt förutsättningar?

I detta pass resonerar vi kring hur framtidens socialtjänst egentligen ser ut – och hur digitaliseringen kan hjälpa oss att automatisera processer och fatta bättre beslut. Hur kan tillämpningar se ut – och finns områden som inte bör digitaliseras? Hur vill medborgaren egentligen få sina tjänster levererade? Och hur hanterar vi bristen på attraktiva system och lösningar inom den kommunala omsorgen? Vem behöver hantera denna investering?

Med utgångspunkt i en kunskapsöversikt och reflektioner från projektet Modernisering av sociala system, Stockholms stad, resonera vi om dessa frågor. En panel med policyaktörer SKL, Inera, e-hälsomyndigheten och Stockholms stad kommer kommentera slutsatserna med fokus på vägen framåt.

Anmälan sker här!

Välkomna!