Den nya kontinuitetsvården – men hur?

18 oktober 2017

Governo medverkar på Kvalitetsmässan 14-16 november. Vi diskuterar framtidens vård tillsammans med VGR och Region Skåne. I panelen: Agneta Karlsson (S), statssekreterare Socialdepartementet, Hans Karlsson, direktör för avd. vård och omsorg SKL, och Fredrik Lennartsson, generaldirektör Vårdanalys.

Medverkar gör även Rita Jedlert, tf. hälso- och sjukvårdsdirektör, Greger Linander, projektledare Nära vården, Region Skåne, Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör och Karin Fröjd, projektledare Mobil närvård, Västra Götalandsregionen. Samtliga delar med sig av helt nya sätt att organisera vården.

Vi vet allt mer om hur nya vårdsystem bör se ut som är riktade till de mest sjuka och kronikergrupper. Detta är oftast samordnade och gränsöverskridande teambildningar som också bör arbeta med nya digitala kommunikationslösningar för att få till effektiv vårdsamverkan som även involverar patienter och närstående. Nu ökar trycket på att utveckla dessa nya arbetssätt inom landsting, regioner och kommuner.
Allt fler talar om en ny tid av systemövergripande arbete med omställning mot en ny kontinuitetsvård.

Hur kan regionövergripande omställningsarbete etableras och spridas? Vilka resultat kan vi förvänta oss? Är det möjligt att vi kommer att se en spridning av dessa initiativ över Sverige? Vad krävs för att hålla riktning, utvecklingskraft och handlingskraft?

Lyssna på hur två stora regioner i samverkan med kommunerna, i Skåne och Västra Götaland, har utvecklat angreppssätt för detta. Moderator är Governos vd Caroline Andersson och Dag Norén, seniorkonsult på Governo.

Läs mer om seminariet kring den nya kontinuitetsvården här.

Du kan även anmäla dig som besökare här.