Governo deltar på ESV-dagen

22 september 2017

Den 10 oktober samlas statsförvaltningen för att diskutera verksamhetsutveckling, effektivisering och digitalisering på den årliga ESV-dagen. Som statlig ramavtalsleverantör kommer Governo att delta i en utställning i anslutning till konferensen.

Årets tema är ”Att navigera i förändring” och vi hoppas det blir en spännande dag med intressanta möten, samtal och föreläsningar.

Läs mer om ESV-dagen här.