Governo på ESV-dagen

9 oktober 2017

Tisdagen den 10 oktober samlades statsförvaltningen för att diskutera verksamhetsutveckling, effektivisering och digitalisering på den årliga ESV-dagen. Som statlig ramavtalsleverantör deltog Governo i en utställning i anslutning till konferensen.

Årets tema var ”Att navigera i förändring” Governos deltagare upplevde en spännande dag med intressanta möten, samtal och föreläsningar.

Läs mer om ESV-dagen här.