Governo bidrar till en besöksnäring i takt med framtiden

15 december 2017

Governo har bidragit till att skapa en besöksnäring i takt med framtiden! förra veckan presenterades slutbetänkandet Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring. Governos konsulter Maria Adenfelt och Carl Sandström har bidragit till förslagen om att förenkla för företagen i besöksnäring genom att ha bidragit till kapitlet Regler, tillstånd och tillsyn.

Länk till utredningen:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/12/sou-201795/