Governo är med och diskuterar ekonomi- och verksamhetsstyrning i vården

1 februari 2017

– vill du också vara med?

Den 4-5 april talar Carin Forest och Caroline Andersson på konferensen ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning i vården”. Carin ska prata om digitaliseringens roll för framtidens styrning i sjukvården och Caroline ska prata om nationell styrning i förhållande till organisationsstyrning och vad ett nästa steg är. Anmälan till konferensen är öppen nu, för mer information läs här.