Friends är vinnare av Governos Pro bono-projekt 2017!

18 maj 2017

Motivering – Friends!

Friends är en barnrättsorganisation vars uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering med visionen ”ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet”. Friends arbetar mot sin vision genom att utbilda och stödja skolor, förskolor och idrottsföreningar i hela landet, samt genom att driva opinion för att skapa förändring på samhällsnivå.

Varje år möter och utbildar Friends 10-tusentals lärare, föräldrar och barn kring hur de kan förebygga mobbning. Deras metod går ut på att samla tillgänglig kunskap inom forsknings- och skolvärlden och att generera ny forskning genom samarbeten med universitet. Kunskapen paketerar de i utbildningar som ger skolor, idrottsföreningar och förskolor tillgång till praktiska verktyg för att förebygga mobbning, diskriminering och kränkningar.

Nu vill Friends ta ett ytterligare krafttag kring sina utbildningar för att i ännu högre grad skapa trygghet för barn och unga i skola genom ett nytt koncept där de kombinerar digitala och fysiska metoder. Governos uppgift blir att stötta dem i utvecklingsarbetet och särskilt inom digitalisering som är ett av Governos fokusområden.

Ett stort grattis till Friends!