Framtidens styrning diskuteras på Controllerdagen

6 mars 2018

Arbetar du med styrningsfrågor i offentlig sektor? Den 19 april finns möjlighet att ta del av ett antal spännande seminarier, där bland annat Governo deltar.  På Controllerdagen berättar vi på Governo om arbetet med Stockholms stads budgetprocess samt framtida styrning utifrån AI.

Governos vd Caroline Andersson håller tillsammans med Mattias Westerlund, budgetchef, Stockholms stad sessionen ”En gemensam budgetprocess i Stockholms stad”. Kommunal styrning utgår i hög grad från budgetprocessen. En välfungerande process med tydliga roller och ett smart systemstöd kan möjliggöra bättre och tidigare beslut, ökad effektivitet, och möjligheter till jämförelser. Men hur åstadkoms detta i Sveriges största kommun med 40 000 anställda i vitt skilda verksamheter? I detta pass får du ta del av erfarenheterna från Stockholms stads budgetprojekt – samt reflektera över hur viktiga lärdomar kan tillämpas i din verksamhet.

Även Governos AI-rådgivare Göran Lindsjö deltar på controllerdagen – han kommer prata AI & styrning tillsammans med Jan Lindvall, docent, Uppsala universitet och Jonas Kjellstrand, Executive Adviser, UCC. I allt större utsträckning kan styrning och mänskligt agerande förstärkas genom artificiell intelligens (AI). Förväntningarna är stora men frågan är i vilken utsträckning dessa kan infrias? I denna session diskuteras organisatoriska lärdomar av att införa AI i privat såväl som offentlig sektor, inklusive behov, möjligheter, styrkor och svagheter.

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv om hur du kan utveckla din organisation!

Läs mer och anmäl dig här!

 

Controllerdagen är dagen där Sveriges ledande praktiker och forskare diskuterar:
• Styrningens svårigheter och möjligheter
• Hjärnan och styrning
• Budgetprocesser och förändringsarbete
• Hållbarhet 2.0 och framtidens verksamhetsstyrning
• Artificiell Intelligens – AI
• Transformation av ekonomifunktionen
• Controllerns viktiga roll i förändringsarbete
• Styrningens utmaningar i digitaliseringens tidevarv