Framtidens e-samhälle – med individens fokus

5 februari 2014

I framtidens Sverige är digitaliseringen självklar inom offentlig sektor. Som privatperson har jag en samlad tillgång till de tjänster jag behöver med utgångspunkt i den eller de livshändelser som jag befinner mig i – jag behöver inte längre kontakta min kommun, landsting/region och statliga myndigheter separat när jag startar mitt företag, får mitt första barn eller ska hjälpa mamma in på ett äldreboende utan får har en samlad kontakt utifrån min situation.

Detta framtida digitaliserade Sverige förutsätter samverkan mellan offentliga aktörer i samtliga samhällssektorer. E-delegationen, som sedan 2009 haft i uppdrag att driva på e-utvecklingen i offentlig sektor, avslutar sitt mandat i december i år och har kommit med ett förslag om en ny samarbetsorganisation för framtidens e-förvaltning.

Parallellt har SKL under hösten, i samarbete med Governo, utrett hur formerna för samarbete kan se ut. Centralt i förslaget är just ett tydligt och välbalanserat beslutsmandat för kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter men också att ett tydligt livshändelseperspektiv  är en viktig utgångspunkt för samhällsservicen till privatpersoner och företagare. Den så kallade samverkansutredningen har letts av Lennart Jonasson, tidigare chef för CeSam och tidigare stadsdirektör i Nacka kommun, och har genomförts tillsammans med Governos Carin Blomberg Forest och Anders Persson.

– Det har varit fantastiskt intressant och utmanande att, tillsammans med kloka nyckelpersoner i dagens eSverige, kunna synliggöra möjliga lösningar för en bra väg framåt, säger Carin Blomberg Forest, ansvarig för Governos kunskapsområde Styrning. Vi utmanar ju en del strukturer, och vänder på hela steken, när vi säger att utgångspunkten för offentlig sektors verksamhet börjar i individens livshändelser, snarare än vilka uppdrag och ansvarsområden som finns.

Några frågeställningar väcks i utredningen är:

– Även om fördelarna med den svenska förvaltningsmodellen är många – hur står den sig i en samhällsutveckling där allt fler frågor kräver samverkan över traditionella sektorsgränser?

 – Frivillig samverkan har historiskt tagit digitaliseringen offentliga organisationer en bra bit – men vissa frågor måste lösas ut på allra högsta nivå. Hur kan frågor som rör prioritering av sektorsövergripande lösningar, interoperabilitet och infrastruktur aggregeras?

 – Många av landets 290 kommuner levererar idag i princip samma samhällsservice på nära nog 290 olika vis. Är det rimligt utifrån ett kund- och effektivitetsperspektiv?

 Läs gärna utredningen ”Förutsättningar för digital samverkan. Utredning om insatser för att främja digitalisering och digital samverkan” här.