Förstärkta vårdgarantin når mål visar ny uppföljningsdata

11 mars 2019

Förra veckan publicerade SKL den första uppföljningen av den förstärkta vårdgarantin i primärvården. Den förstärkta vårdgarantin gäller från 1 januari 2019 och innebär att alla patienter ska få en första medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården inom tre dagar.

Governo har tidigare varit involverad i arbetet kring uppföljning av regioner och landstings arbete med att förbereda uppföljningsmetoder och arbetssätt för att möta den förstärkta vårdgarantin, därför tycker vi det är spännande att nu ser hur resultatet ser ut och hur många landsting som kan rapportera data.

Data har samlats in från de nio av de tolv regioner som redovisar uppföljningsdata enligt den nya vårdgarantin. Resterande regioner förväntas att under våren börja skicka in uppföljningsdata enligt de nya rutinerna. Av dessa landsting visar resultaten att 81 procent av patienterna har fått medicinsk bedömning inom tre dagar under januari månad. Alltså uppnått de mål som den förstärkta vårdgarantin innebär. Se mer information på väntetider.se

http://www.vantetider.se/