Förstärkning inom vård och omsorg

30 januari 2017

Governo välkomnar Dag Norén, konsult med mångårig erfarenhet inom området och med särskild inriktning mot servicedesign.

Vår rekrytering av Dag Norén är ytterligare ett viktigt steg i Governos fortsatta tillväxtresa på den svenska konsultmarknaden. Vi har senaste åren sett att många förändringsprojekt fastnar i frågor som handlar om systemet som sådant. Det kan vara bristande fokus på slutkunden, svårigheter att få till samverkan eller ersättningsmodeller som inte hänger med. Dags mångåriga erfarenhet av att stötta kunder i just dessa frågor blir ett mycket värdefullt tillskott i Governo, säger VD Caroline Andersson.

Dag har tidigare varit konsult vid bl.a. Implement och HCM Health Care Management, som han också varit med och startat. Han har arbetat med ett stort antal kunder i offentlig sektor, företrädesvis inom vård och omsorg. Systemsyn, digitalisering, servicedesign och kundcentrering utgör bl.a. hans specialistkompetens. Dag har bl.a. skrivit rapporten ”Hälso- och sjukvårdens ochomsorgens viktiga paradigmskifte” som fått stor uppmärksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag nås på 070-553 01 08 eller via e-post.