Enklare, helt enkelt – perspektiv på e-förvaltning

31 juli 2013

Många av Governos konsulter har genom åren arbetat med många spännande frågor kring IT och verksamhetsutveckling – på policynivå och i införandeprojekt.

Under sommaren 2013 gjordes ett gemensamt arbete med att samla våra erfarenheter och tänka ett steg längre – i en tankeskrift som försöker ta sig an framtidens utmaningar: Hur ska man arbeta strategiskt med dessa frågor i framtiden – med eller utan ”e”? Hur sätter man egentligen kunden i fokus – på riktigt? Vad innebär samverkan utifrån livshändelser – är det dags för Axel Oxenstierna 2.0?

Detta och mer finns att läsa om i vår tankeskrift.

Läs gärna skriften här. Du kan också kontakta oss för att få en pappersversion skickad till dig.

För frågor eller vidare kontakt, kontakta gärna Caroline Andersson, tel 076-555 84 25.

eksrift