En ny stjärna till Governo

27 mars 2017

Hej Beda och välkommen till oss!

Tack! Det känns fantastiskt roligt att vara här.

Vad är din roll på Governo?

Jag kommer att arbeta som konsult på Governo. I konsultrollen ser jag fram emot att tillsammans med kollegor och kunder finna lösningar, bidra till handlingskraft och utveckling utifrån olika utmaningar.

Vem är du och vad gjorde du innan du kom till oss?

Jag kommer närmast ifrån ett konsultföretag som arbetade med medarbetar- och patientfeedback och verksamhetsutveckling. Mycket fokus har legat på olika undersökningar, ledarskap och medarbetarskap utifrån kundernas psykosociala arbetsmiljö. Jag har arbetat mot både privat och offentlig sektor men med fokus på hälso- och sjukvården.

Till sist, vad var det som gjorde att du föll för Governo?

Jag föll för Governo utifrån att det verkligen kändes som ett företag där alla brinner för samhällsutveckling och med spännande och varierade uppdrag. Jag ser ävern Governo som ett företag med fantastiskt mycket kompetens och som värnar om sina anställda. Att vi alltid jobbar i team känns också som ett arbetssätt helt i min anda.