Governo inrättar Advisory Board

19 januari 2018

Den 18 januari träffades Governos Advisory Board för ett första introduktionsmöte. Uppdraget är att stötta Governo i vår fortsätta utvecklingsresa med omvärldsspaning, nya infallsvinklar och framtidssäkring av vår strategi.

– Det känns väldigt roligt att nu äntligen vara igång med detta, säger Caroline Andersson, vd på Governo. Advisory Board kommer ge oss andra perspektiv än de vi kan vi via vårt arbete med olika kunder och styrelsearbetet – jag har stora förhoppningar på alla de samtal och inspel som gruppen kommer bidra med.

Governo Advisory Board består av följande personer:

– Christel Wiman – konsult och styrelseledamot, bl.a. i Jernhusen, med ett förflutet bl.a. som vd för Tågoperatörerna och Stockholms Hamnar.
– Lennart Jonasson – konsult och styrelseledamot, tidigare bl.a. ansvarig för digitaliseringsavdelningen inom SKL och kommunchef i Nacka kommun.
– Lars Trägårdh – forskare i frågor kopplade till civilsamhället vid Ersta-Sköndal-Bräcke högskola, tidigare doktor i historia vid Berkeley och ledamot i regeringens framtidskommission.
– Anne-Marie Eklund-Löwinder – säkerhetschef på IIS, styrelseledamot i flera styrelser (bl.a. Trafikverket) och med ett förflutet inom digitalisering och statlig verksamhet.
– Emil Gustavsson – student i industriell ekonomi vid Chalmers, medarbetare inom Framtidsverket och Four Potentials och fd ordförande för Sveriges elevkårer.