Besök från Bryssel

21 september 2018

Idag hade vi på Governo besökt av två gäster från EU-kommissionen i Bryssel– generaldirektören Gertrud Ingestad och Emanuele Baldacci som ingår i ledningen för DG Digit.

Tillsammans hade besökarna och Governos vd Caroline Andersson spännande diskussioner om AI, digitalisering och hur samhällsnytta och konkurrens ibland kan komma i konflikt.

DG Digit är EU-kommissionens generaldirektorat för informationsteknik. Generaldirektoratet för informationsteknik förser kommissionen och andra EU-institutioner med it-tjänster som hjälper dem i det dagliga arbetet. Direktoratets uppdrag är också att hjälpa EU-ländernas myndigheter att samarbeta bättre.

EU har totalt 33 generaldirektorat, som är kommissionens motsvarigheter till departementen.

Emanuele Baldacci, Gertrud Ingestad och Governos vd, Caroline Andersson.