Bäst i Sverige på digitalisering?

20 mars 2019

Är ni Sveriges nästa digitaliseringskommun? SKL, DIGG med flera bjuder in Sveriges kommuner att beskriva sina digitaliseringsresor – vad har ni gjort och vilka resultat ser ni? Vad är ni särskilt stolta över i just ert arbete?

Vi på Governo ser många spännande exempel i kommuner runt om i landet så vi vet att ni är många som borde delta! Ta tillfället i akt och visa hur din kommun använder digitaliseringens möjligheter för att göra det enklare, öppnare och effektivare! Sista anmälningsdag är den 29 mars.

Ända sedan 2001 har utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun delats ut vartannat år i samband med Kvalitetsmässan. Utmärkelsen tillfaller den kommun som har lyckats bäst med att använda digitaliseringens möjligheter för att utveckla kommunen som helhet och göra det enklare, öppnare och effektivare.

Nu har anmälan till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019 öppnat.
Alla som använder digitaliseringens möjligheter som en viktig kraft för att utveckla verksamheterna, demokratin och kommunen som helhet är välkomna att tävla om utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun 2019. Det är enkelt att delta och ger mycket tillbaka för det fortsatta utvecklingsarbetet i kommunen.

I anmälan besvaras frågorna:
• Vad är kommunen mest stolt över?
• Vilken effekt har det gett?
• Vilka lärdomar har kommunen dragit av arbetet?

En nyhet inför 2019 är att vem som helst kan nominera en kommun till utmärkelsen Sveriges DigitaliseringsKommun. Det kan vara privatpersoner, organisationer eller företag som vill uppmärksamma kommunen för dess digitaliseringsarbete. En annan nyhet är att Sveriges Kommuner och Landsting, DIGG – Myndigheten för digital förvaltning, Finansdepartementet, Vinnova, IT&Telekomföretagen, PwC och Kvalitetsmässan bjuder in samtliga kommuner att medverka i skriften Kommunernas digitalisering 2019.

Vinnaren utses av en jury som består av:
Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Eriksson, generaldirektör DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Maria Johansson, enhetschef Vinnova
Therese Kristensson, departementssekreterare digital förvaltning Finansdepartementet
Johan Magnusson, docent Göteborgs universitet
Cecilia Lejon, rådgivare offentlig sektor PwC Sverige
Lars Lundberg, näringspolitisk expert IT&Telekom- företagen

Läs mer om utmärkelsen och hur du gör för att anmäla din egen kommun eller nominera en kommun här!