Artificiell intelligens för ingenjörer

3 oktober 2018

Den 14 november föreläser Governos AI-expert Göran Lindsjö kring artificiell intelligens på ett seminarium arrangerat av fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Göran Lindsjö beskriver de senaste årens mycket snabba utveckling av AI och vilka trender som nu dominerar.

Genom exempel på olika tekniska och andra typer av tillämpningar diskuterar han möjligheter och konsekvenser. Han presenterar också hur olika yrkesroller och utbildningar påverkas. Dessutom beskriver Göran hur olika branscher och regeringar i flera länder valt att hantera frågor kring AI.

Dag och tid: 14/11 18:00-19:30

Plats: Citykonferensen (Polhemsalen),
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Läs mer om seminariet här!