Är du med oss och öppnar Almedalen?

12 juni 2017

Välkommen på spännande frukostseminarium den 3 juli där vi utlovar spännande insikter om framtidens vård och omsorg!

Det finns en växande kunskap om att en sammanhängande vård och omsorg medför stor nytta för patienter, brukare, närstående och verksamheter. Nya arbetssätt och gränsöverskridande teamsamverkan möjliggör effektivitetshöjningar, kvalitetshöjningar och ökad nöjdhet hos de som verksamheten är till för. De resultat som kommit fram kan beskrivas som enastående.

Men hur kommer vi framåt – i praktiken och på bred front? Vilka frågor behöver hanteras på överliggande systemnivå? Hur kan nya genombrott i digitaliseringen bidra? Hur kan vi skapa de allra bästa förutsättningarna för kontinuitetsvården – framtidens vård och omsorg?

Dessa frågor kommer att belysas och diskuteras i detta strategiseminarium anordnat av Governo.

Programmet:

  • *Introduktion: Den nya kontinuitetsvården – Dag Norén, Governo.
  • *Strategier för att utveckla kontinuitetsvården – Göran Stiernstedt, Utredare om Effektiv vård och konsult.
  • *Digitaliseringens bidrag till kontinuitetsvården – Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting
  • *Möjligheter för hälso- och sjukvården och omsorgen att utveckla den nya kontinuitetsvården – diskussion med två huvudmän med goda förutsättningar – Peter Graf, VD, Vårdbolaget Tiohundra, Christian Foster, Förbundsdirektör, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Maria Dalemar, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Gotland, Marica Gardell, Socialdirektör, Region Gotland
  • *Summering – Dag Norén, Governo.

Tid: 3 juli kl. 08.15-9-45.00 (frukost serveras från 08.00)

Plats: Campus Gotland, Sal B 51, , Cramérgatan 3, Visby

Välkommen!