Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?

12 november 2018

Onsdag den 28 november deltar Governo på konferensen Digitala Västerbotten i Umeå med ett seminarium på temat AI och välfärden. Konferensen webbsänds också – missa inte!

Onsdagen den 28 november sätter Västerbotten ett skarpt fokus på digitalisering – 10-talets kraftfullaste förändrings- och förbättringsverktyg. 245 tjänstemän och politiker från kommun och landsting samlas på Nolia i Umeå för att samtala om hur vår välfärd kan utvecklas med hjälp av ny teknik och nya processer.

Här kan du läsa inbjudan till konferensen och här kan du läsa mer om konferensen.

Intresset har varit stort så eventet är nu fullbokat – men du kan följa hela dagen på: regionvasterbotten.se/direkt

Governos konsulter Göran Lindsjö och Olof Junesjö håller i seminariet ”Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?” klockan 15.00-15.40 under den aktuella dagen.
Se nedan information kring programmet om du vill följa hela webbsändningen!

Programmet för den 28 nov:

9.30 Inledning av moderator
Andreas Skog projektledare med ansvar för digital kompetens
9.40 Vem leder digitaliseringen?
Catrin Ditz programledare Digital Agenda Storstockholm
10.20 Digital transformation i Umeå kommun
Johan Gammelgård tillväxtdirektör, Umeå kommun
10.40 Projektet ”Digitala Västerbotten” – framgångar och utmaningar.
Johan Gammelgård tillväxtdirektör, Umeå kommun, Magnus
Rudehäll Digital strateg, Region Västerbotten, Jens Danielsson
digitaliseringschef, Örnsköldsviks kommun, Karl-Johan Ottosson
kommunchef Vilhelmina kommun, Marie Larsson chef kvalitet och förnyelse, Skellefteå kommun, Sara Winqvist e-hälsochef,
Västerbottens läns landsting
11.45 Valbara seminarier
Lunch
13.15 Valbara seminarier
14.00 Vilken roll har DIGG i digitaliseringen av Sverige?
Anna Eriksson GD Myndigheten för digital förvaltning
15.00 Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?
Göran Lindsjö AI-rådgivare och Olof Junesjö, Governo
15.40 Framtidens digitala Västerbotten
Projektledare Digitala Västerbotten, Anna Eriksson, GD DIG,
och politiker