Alumninätverk Governo

30 september 2013

Governo har sedan starten 2009 tagit emot 1-2 praktikanter varje termin. Praktikanterna på Governo är en viktig och naturlig del i företaget, i vår strävan efter att vara det goda företaget.

Nätverket är tänkt att fungera som ett forum för att hålla kontakt med f.d. kollegor och medpraktikanter, utbyte av erfarenheter och reflektioner, och inte minst – bygga sitt nätverk och träffa nya och spännande personer. Ordförandeskapet för nätverket är roterande. Att hålla i en del av arbetet kring alumninätverket är också en del i de nuvarande praktikanternas dagliga arbete.

Första träffen med alumninätverket hölls den 20 september 2013.
För mer info, kontakta gärna oss: Carl Sandström eller Rebecka Lönnroth

För dig som är alumn – vi lägger regelbundet upp information och tips på vår linkedin och facebooksida.
Du är välkommen att kontakta oss även där!

 

69 beskuren