AI-aktiviteter med Governo

11 januari 2019

Governo rivstartar det nya AI-året med att delta på en hel del konferenser och i andra forum via vår AI-rådgivare och konsult Göran Lindsjö. Se alla aktiviteter här!

  • 23/1 kl. 13.15-14.15 Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa, MVTE, har konferens där Göran håller i ett av passen. För att välfärden ska kunna vidareutvecklas krävs nya lösningar. Idag finns tillgång till en ny verktygslåda i form av artificiell intelligens. Hur kan välfärden dra nytta av den potential som finns i AI? Läs mer här!
  • 24/1 kl. 13.15-13.40  pratar Göran Lindsjö om hur behoven för framtidens sjukvård kan bemötas med AI. Dagens Medicin anordnar seminariet om framtidens sjukvård. Plats Stockholm. Läs mer här!
  • 25/1 kl. 14.00 har Järnverksföreningen årsmöte i Örebro med tema ”Ettor och nollor i stålindustrin – AI, Big data och digitalisering”. Göran Lindsjö föreläser på temat ”Så påverkar AI företagen samhället och individen.” Läs mer här!
  • 29/1 kl. 18:00-19:30 håller Sveriges Ingenjörer seminarium i Stockholm där Göran Lindsjö beskriver de senaste årens mycket snabba utveckling av AI och vilka trender som nu dominerar. Läs mer här!
  • 30/1 kl.9.15-10.00 ger Göran en introduktion till artificiell intelligens. På Socialarbetardagen anordnad av Uppsala kommun. Läs mer här!
  • 30/1 kl. 16.20 på AI business Summit i Stockholm pratar Göran Lindsjö på temat ”AI för dig som ledare”. Läs mer här!
  • Sedan är Göran tillbaks i Sverige igen i mars för mer rådgivning och föreläsningar. Bl a kommer han att delta den 19 mars som keynote-talare på en konferens anordnad av Postion – för digitalt samhällsbyggande 2030. Läs mer här!