20 april – Från glapp till helhet – framväxten av den nya kontinuitetsvården

4 april 2017

Det finns alltmer kunskap om att en sammanhängande vård och omsorg medför stor nytta för patienterna/brukarna, närstående och verksamheterna. Nya arbetssätt och gränsöverskridande teamsamverkan möjliggör effektivitetshöjningar, kvalitetshöjningar och ökad nöjdhet hos de som verksamheten är till för. De resultat som kommit fram kan beskrivas som enastående.

Men hur kommer vi framåt – i praktiken och på en bredare front? Vilka frågor behöver hanteras på en överliggande systemnivå för att komma vidare? Hur kan vi se till att skapa de allra bästa förutsättningarna för kontinuitetsvården – framtidens vård och omsorg?

Dessa frågor kommer att belysas och diskuteras i ett angeläget strategiseminarium anordnat av Governo.

Programmet:

  • * Välkommen och introduktion Den nya kontinuitetsvården  – Dag Norén, Governo.
  • * Strategier för att utveckla en ny kontinuitetsvård – Göran Stiernstedt, utredare om Effektiv vård och konsult
  • * Hur kan de viktiga aktörerna driva utvecklingen mot en ny kontinuitetsvård?
    En dialog om statens, huvudmännens och utförarverksamheternas roller och möjligheter.
    Panel med Irene Svenonius, Finanslandstingsråd SLL, Maj Rom, Närvårdsöverläkare Landstinget Sörmland och Projektledare SKL, Lena Dahlstedt, Stadsdirektör Nacka kommun, Martin Sparr, Chef Enheten för systemanalys, Socialstyrelsen samt Göran Stiernstedt.
  • * Avrundning – Dag Norén, Governo.

 

Datum 20 april 2017

Klockan 8:00–9:30
(frukost från 7.30)

Adress Stallet
Stallgatan 7

Anmälan Senast 13 april till
kunskap@governo.se

Varmt välkommen!
Caroline Andersson, VD Governo AB

Dag Norén

Göran Stiernstedt

Irene SvenoniusMartin Sparr

Maj Rom

Lena Dahlstedt