Att leda för innovation – Skatteverket och Örebro kommun

Att luckra upp förvaltande arbetssätt

Regionchefen på Skatteverkets mittregion hade tillsammans med sina medarbetare identifierat behov av förändring och ökad innovationsförmåga för att möta framtidens utmaningar. Denna utmaning delade Skatteverket med Örebro kommun där kvalitetsdirektören upplevde att kommunen arbetade för mycket i stuprör vilket hämmade förmågan att tänka och göra nytt.

Processledning för lärande och handlingskraft

Med utgångspunkt i vår metod action innovation sammanförde vi de två organisationerna för ett ömsesidigt lärande och utbyte kring att leda för innovation. Vi fungerade som processledare och skapade förutsättningar för de två organisationerna att lära av varandra, att utveckla nya och befintliga arbetssätt och att stärka ledarnas förmåga att vara katalysatorer för innovation.

Katalysatorer för innovation

Arbetet ledde till att cheferna delade och spred konkreta idéer och verktyg till varandra och de fick fördjupade insikter om ledarens roll i en utvecklingsorienterad organisation. Deltagarna stärkte sina nätverk över organisatoriska och verksamhetsmässiga gränser, fick fördjupad kunskap om förutsättningar för innovation: ökad handlingskraft. Innovationsförmåga och innovationsförutsättningar lyftes också högre på agendan i organisationerna.

Vill du veta mer? Kontakta Karin Hovlin på Governo.