Publikationer

Tjänsteutveckling för en tillgänglig och patientcentrerad vård – Om utvecklingskraft i landsting och regioner

15 augusti 2017

Kartläggning av utvecklingskraften inom landsting och regioner visar att patientcentrerad tjänsteutveckling är en svår utmaning Med allt mer kunskaper om möjligheterna med mer patientcentrerade och samordnade vårdtjänster står landsting och…

Från glapp till helhet

15 juli 2017

Missade du det senaste avsnittet av Governos podcast Samhällspassion som vi släppte precis innan semestern? I så fall, på med ett par hörlurar, det är ett spännande avsnitt med en av…

Välkommen att lyssna på avsnitt 2 av Samhällspassion!

15 juni 2017

Idag släpper vi det andra avsnittet av Samhällspassion! Vi pratar vi om digitaliseringens nästa stora ödesfråga – den digitala kompetensen, vilken pekats ut som ett prioriterat område i regeringens digitala…

Governo lanserar podcasten Samhällspassion

15 maj 2017

Samhället är i ständig rörelse. På ett ögonblick kan verkligheten komma ikapp, och passera, även de mest visionära. Samhällspassion är en podcast för oss som inspireras och vill vara en…

Varför innovera och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

21 mars 2015

Governo är oerhört stolta över att kunna presentera vår nya kunskapsskrift – denna gång på tema innovation: ”Varför innovera och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor.” Vi…

Governo

Ny studie om den googlande generationen

20 januari 2015

De kallas ibland för ”E-generationen” – barn och ungdomar som är födda in i digitaliseringen. En ny generation av medborgare och medarbetare.

Styra och ställa – perspektiv på styrning i offentlig sektor

23 maj 2014

Governo är oerhört stolt över att kunna presentera vår nya kunskapsskrift – denna gång på tema styrning: ”Styra och ställa. Perspektiv på styrning i offentlig sektor.” Vi publicerar regelbundet kunskapsskrifter…

Framtidens e-samhälle – med individens fokus

5 februari 2014

I framtidens Sverige är digitaliseringen självklar inom offentlig sektor. Som privatperson har jag en samlad tillgång till de tjänster jag behöver med utgångspunkt i den eller de livshändelser som jag…

Governo följer upp forskningssamverkan

14 december 2013

Governo har genomfört en uppföljning av det svenska deltagandet i ARTEMIS och ENIAC. Sedan år 2008 har VINNOVA ingått i offentliga partnerskap, de så kallade ”gemensamma teknikinitiativen”. Inom området informations-…

Rapport: Norrbottens Läns Landstings arbete med regional utveckling

22 oktober 2013

Governo har under hösten genomfört en översyn av Norrbottens Läns Landstings avdelning för regional utveckling. Vi konstaterar i vår översyn att avdelningen har ett positivt utgångsläge med god samverkan i…

Enklare, helt enkelt – perspektiv på e-förvaltning

31 juli 2013

Många av Governos konsulter har genom åren arbetat med många spännande frågor kring IT och verksamhetsutveckling – på policynivå och i införandeprojekt. Under sommaren 2013 gjordes ett gemensamt arbete med…