Nyheter

Spännande möten på e-förvaltningsdagarna

17 november 2010

Den 17 och 18 november anordnas eförvaltningsdagarna på Kistamässan. Vi finns med som moderator för spåret ”Digital delaktighet” samt med en färsk rapport som kartlägger VINNOVAS e-förvaltningsutlysningar.

Caroline Andersson som gästkrönikör

12 november 2010

I tidningen Gränsbrytningen kan du läsa Carolines krönika som handlar om hur en modern förvaltning ska gå från strategi till handling när det gäller verksamhetsutveckling med hjälp av IT. Klicka här och skrolla sedan…

Vi var med och följde upp lärlingsutbildningen

10 november 2010

Under våren gjorde vi en omfattande studie åt Nationella lärlingskommittén om företags inställning till och erfarenheter av den pågående försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Kommittén presenterade i dag sitt andra delbetänkande…

Vinnovas utlysningar inom e-tjänster i offentlig verksamhet 2004 och 2005. Kartläggning av avslutade projekt.

22 augusti 2010

Vinnova, Verket för innovationssystem, har sedan början av 2000-talet arbetat med frågor kopplade till utveckling av e-förvaltning. Under 2004-2006 genomförde VINNOVA två utlysningar inom området e-förvaltning. För att belysa vilka…

Järvalyftet – erfarenheter och utvecklingsmöjligheter

22 augusti 2010

Stockholms stad tog 2007 ett nytt grepp för att stimulera och åstadkomma en positiv samhällsutveckling på Järva, man kallade initiativet Järvalyftet. Ambitionen har varit att långsiktigt arbeta tillsammans med andra…

Gymnasial lärlingsutbildning – utbildning för jobb

22 augusti 2010

Under våren 2010 gjorde vi en omfattande studie åt Nationella lärlingskommittén om företags inställning till och erfarenheter av den pågående försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. I kommitténs delbetänkande i november 2010…

Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar – sammanfattning av Trafikverket och SKL:s gemensamma arbete hösten 2010 – Rapport 1 och 2 (2010) Trafikverket

22 augusti 2010

Governo har bistått Trafikverket i att ta fram två rapporter angående medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. Rapporterna dokumenterar resultaten av det samarbetsprojekt som Trafikverket och SKL bedrivit under 2010 med syfte…

Stockholms stad e-tjänstprogram – en kvalitativ uppföljning

22 februari 2010

I oktober 2007 fattade kommunfullmäktige i Stockholms stad ett beslut om att inrätta ett e-tjänstprogram för att öka service till medborgare och företag. Totalt avsattes 650 miljoner kronor för att…