Möt Governo på Internetdagarna

27 september 2018

Nu tar vi nästa steg kring AI – möt Governo på Internetdagarna som anordnas av Internetstiftelsen i Sverige den 19-20 november i Stockholm.

Governo skriver underlagsrapport till Tillitsdelegationen

26 september 2018

Under vintern 2017-2018 genomförde Governo på uppdrag av Tillitsdelegationen, en intervjustudie,  i syfte att undersöka vilka faktorer som främjar verksamhetsutveckling inom skola och kommunal vård och omsorg.

Vinnovas AI-rapport nu på engelska

25 september 2018

Under våren tog Vinnova fram en AI-rapport som lämnades till Näringsdepartementet den 30 april. Governo bidrog med de kapitel som handlar om offentlig sektor. Nu finns rapporten även på engelska.

Governos konsulter inspirerar på Digitala Västerbotten

24 september 2018

Governos konsulter Göran Lindsjö och Olof Junesjö är två av föreläsarna på konferensen Digitala Västerbotten i Umeå onsdag den 28 november. Temat är en smartare välfärd genom digitalisering.

Besök från Bryssel

21 september 2018

Idag hade vi på Governo besökt av två gäster från EU-kommissionen i Bryssel– generaldirektören Gertrud Ingestad och Emanuele Baldacci som ingår i ledningen för DG Digit.

Governos seminariespår på Internetdagarna

12 september 2018

Nu tar vi nästa steg kring AI – möt Governo på Internetdagarna som anordnas av Internetstiftelsen i Sverige den 19-20 november i Stockholm. Vi presenterar nu ett av våra seminariespår…

Haninge tar fram trafikstrategi med stöd av Governo

4 september 2018

Under hösten 2017 och våren 2018 stöttade Governo Haninge kommun i att ta fram en ny trafikstrategi för kommunen. Nu är strategin antagen i kommunstyrelsen och gäller framöver.