Enklare, helt enkelt – perspektiv på e-förvaltning (2013)

31 januari 2014

Läs mer här.

Välkomna till oss, Sayeh, Carl och Sebastian!

30 januari 2014

Varje termin tar Governo emot praktikanter – något vi gjort sedan starten 2009. Denna vår har vi nöjet att välkomna tre praktikanter till oss under vårterminen – Sayeh Tealohi, Carl…

Johanna Lundgren

29 januari 2014

Johanna läser sista terminen på kandidatprogrammet i Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har tidigare erfarenhet från den ideella sektorn där hon bland annat arbetat med att lära…

Petter Zirath

29 januari 2014

Petter Zirath läser sista terminen av masterprogrammet i statsvetenskap på Stockholms universitet och gör sin praktik på Governo som en del av sina studier. I sin master-uppsats studerade han implementeringsprocessen…

Att vara handledare – intervju med Rebecka Strandberg

15 januari 2014

Sedan start tar Governo varje termin emot praktikanter – en viktig del i vår syn på kunskap och i att vara det goda företaget. Den som har huvudansvaret för våra…

Ramavtal med KK-stiftelsen

13 januari 2014

Governo har, som underleverantör till Damvad, nu ramavtal avseende utvärdering av program hos Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen. KK-stiftelsen (Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling) är högskolornas forskningsfinansiär, med uppdrag…

Tack till Ida och Farhad!

13 januari 2014

Höstterminens praktiktermin är nu till ända, och det är dags för oss att tacka Ida och Farhad för deras fina insatser under hösten. Vi ställde några frågor till dem om…

Innovationsdialog för klimatanpassning

1 januari 2014

Den 5 juni 2013 arrangerade Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI tillsammans med Regeringskansliet, i samarbete med Boverket och VINNOVA en Innovationsdialog för klimatanpassning. Fokus för dagen var god bebyggd…

Carl Sandström

1 januari 2014

Carl gör sin praktik på Governo som en del i sina studier vid Statsvetenskapliga programmet på Göteborgs universitet. Han kommer efter terminen att ta ut en kandidatexamen i statsvetenskap med…

Sayeh Tealohi

1 januari 2014

Sayeh läser sista terminen av masterprogrammet i Offentlig Förvaltning med inriktning ledning & styrning vid Göteborgs Universitet. Närmast har hon arbetat som utredare på enheten för arbetsskador.  Sayeh rekryterades till…

Sebastian Björk

1 januari 2014

Sebastian Björk läser masterprogrammet i offentlig förvaltning med inriktning styrning och ledning på Göteborgs universitet. Sebastian har i grunden en socionomexamen med fördjupning i ledarskap och organisation. I sin kandidatuppsats…