Aktiva sätt att ta reda på medborgarbehov

26 februari 2013

Den 26 februari håller SABO i en bokonferens kring framtida boende för äldre. En viktig del i att planera boende för äldre är att definiera vilka behov som faktiskt finns…

Från eldsjälsdrivna innovationer till innovativa organisationer (2013) Vinnova

25 februari 2013

Läs mer här.

Nyttan av digital delaktighet – ett producentperspektiv (2012) Digidel 2013

25 februari 2013

Läs mer här.

Kartläggning av innovationssystemet i Stockholmsregionen (2012) Länsstyrelsen Stockholm

25 februari 2013

Läs mer här.

Projektkatalog e-tjänster (2012) Vinnova

25 februari 2013

Läs mer här.

Governo om managementkonsultrollen på SPIRA

25 februari 2013

Vill ni veta mer om vad det innebär att vara managementkonsult? Hur det är att arbeta med fokus på offentlig sektor, i ett litet kreativt team? På torsdag går den…

Den empatiske byråkraten – vem är det?

20 februari 2013

Vår  kollega Anders Persson har under hösten och vintern deltagit som föreläsare i SKLs utbildning ”Förenkla helt enkelt” som handlar om att utveckla och förbättra kommuners företagskontakter. Temat för föreläsningarna har…

Välkommen till vårens praktikant, Jonas Lannering!

15 februari 2013

Varje termin tar Governo emot en-två praktikanter – våren 2013 är Jonas Lannering en av dessa. Läs mer om honom och varför han ville komma till Governo i en miniintervju…

Så ska offentlig sektor bli innovativ!

14 februari 2013

Innovation blir en allt viktigare drivkraft – såväl i företag som i offentlig sektor. I en studie som Governo genomfört på uppdrag av Vinnova har sju organisationers innovationsarbete studerats och analyserats.…

Governo om ärendehantering 2.0

8 februari 2013

Hur vi som medborgare kommunicerar med myndigheter har förändrats mycket i och med utvecklingen av e-förvaltning. Men hur ser det ut på insidan? Arbetar vi smartare, effektivare och med högre…

Att förverkliga förändring

6 februari 2013

Med utgångspunkt i några av de cirka 500 projekt som under åren ansökt om att få vinna Guldlänken har Governo på uppdrag av VINNOVA, E-delegationen och Sveriges Kommuner och Landsting…

Välkommen till oss, Joel Wetterberg!

5 februari 2013

Governo tar varje termin emot en eller två praktikanter som befinner sig i den senare delen av sina studier på högskola eller universitet. Våren 2013 är Joel Wetterberg en av…