15 Dec 2017

Governo bidrar till en besöksnäring i takt med framtiden

Governo har bidragit till att skapa en besöksnäring i takt med framtiden! förra veckan presenterades slutbetänkandet Ett land att besöka – en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring.…

13 Dec 2017

En julklapp som värmer

Vi på Governo vill tacka alla våra kunder och vänner för det gångna året och samtidigt passa på att lyfta FN:s flyktingorgan UNHCR dit vi i år skänker en summa…

27 Nov 2017

Governo tar nästa steg mot framtidens digitalisering

Governo inleder samarbete med en av de ledande experterna inom artificiell intelligens – Göran Lindsjö. Samtidigt har Governo tilldelats ramavtal med Regeringskansliet för specialistkonsulttjänster inom Digitalisering i samhället.