12 Mar 2018

Uppsala kommun tecknar ramavtal med Governo

Uppsala kommun har valt Governo som en av åtta leverantörer av konsulttjänster för verksamhets- och organisationsutveckling.

6 Mar 2018

Governo lanserar AI-nätverk

Vill du ta del av det senaste inom AI-området – nationellt och internationellt – med fokus på offentlig sektor? Nu har du chansen!

6 Mar 2018

Framtidens styrning diskuteras på Controllerdagen

Arbetar du med styrningsfrågor i offentlig sektor? Den 19 april finns möjlighet att ta del av ett antal spännande seminarier, där bland annat Governo deltar.