Vi löser samhällets svåraste utmaningar Vi gör offentlig sektor mer innovativ Vi arbetar över gränserna i vård & omsorg Vi möjliggör samverkan utifrån digitalisering
offentliga rummet
25 Maj 2016

Nu är det dags för Offentliga rummet

25-27 maj möts aktörer från offentlig och privat sektor för att diskutera frågor kring samhällsutveckling och digitalisering. Governo medverkar bl.a. med ett pass kring Verksamt den 26 maj kl. 11.55,…

Michael Santesson
23 Maj 2016

Governos senaste tillskott

Hej Michael och välkommen till oss! Tack – det är fantastiskt roligt att vara här! Vad är din roll på Governo? Jag är konsult och hör till digitaliseringsteamet. Som konsult…

Webben Vinnova Governo
23 Maj 2016

VINNOVA-projekt – Ledarskapslabbet

Efter ett år av labbande i det explorativa VINNOVA-projektet Ledarskapslabbet var det idag dags att presentera och reflektera över vad vi åstadkommit, lärt och upplevt. Syftet med projektet har varit…