13 Nov 2018

AI och det hållbara samhället

Nu tar vi nästa steg kring AI – möt Governo på Internetdagarna som anordnas av Internetstiftelsen i Sverige den 19-20 november i Stockholm. Vi presenterar nu ett av våra fyra…

5 Nov 2018

Governo lyfter upp AI i debatten

På Svenska Dagbladets debattsida lördag den 3 november argumenterar Governos egen AI-expert Göran Lindsjö kring varför Sveriges position inom AI-utvecklingen haltar. Missa inte!

30 Okt 2018

Korrekta utbetalningar – med stöd av AI

Vilka organisationer har använt sig av artificiell intelligens för att säkerställa korrekta utbetalningar? Detta var en av frågorna som Delegationen för korrekta utbetalningar gav Governo i uppdrag att besvara i…